Mức đóng và hưởng BHYT hộ gia đình năm 2020

BHYT hộ gia đình là hình thức BHYT bắt buộc với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện

Với nhiều người, tham gia BHYT hộ gia đình là cách tốt nhất để chăm sóc sức khỏe các thành viên trong gia đình. Do đó, người dân phải cần nắm rõ những thông tin liên quan đến loại hình bảo hiểm này.

Theo quy định tại khoản 1, điều 1 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung 2014, BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng theo Luật định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Trong đó, hộ gia đình tham gia BHYT (gọi chung là hộ gia đình) bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

Như vậy, có thể hiểu, BHYT hộ gia đình là hình thức BHYT bắt buộc với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Mức đóng và hưởng BHYT hộ gia đình năm 2020 - Ảnh 1.

Tham gia BHYT hộ gia đình là cách tốt nhất để chăm sóc sức khỏe các thành viên trong gia đình

Điểm e, khoản 1, điều 7 Nghị định 146 năm 2018 của Chính phủ quy định mức đóng BHYT hộ gia đình như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; Người thứ 2, 3, 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Cụ thể, thành viên thứ 1, từ nay đến 30-6-2020 đóng 67.050 đồng/tháng, từ 1-7-2020 đóng 72.000 đồng/tháng; Thành viên thứ 2, từ nay đến 30-6-2020 đóng 46.935 đồng/tháng, từ 1-7-2020 đóng 50.400 đồng/tháng; Thành viên thứ 3, từ nay đến 30-6-2020 đóng 40.230 đồng/tháng, từ 1-7-2020 đóng 43.200 đồng/tháng; Thành viên thứ 3, từ nay đến 30-6-2020 đóng 33.525 đồng/tháng, từ 1-7-2020 đóng 36.000 đồng/tháng; Từ người thứ 5 trở đi, đến ngày 30-6-2020 đóng 26.820 đồng/tháng, từ 1-7-2020 đóng 28.800 đồng/tháng.

Tuân theo nguyên tắc chung về việc đóng, hưởng BHYT, theo điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, khi đi khám, chữa bệnh (KCB), người tham gia BHYT hộ gia đình được hưởng:

- Nếu KCB đúng tuyến: 100% chi phí KCB tại tuyến xã; 100% chi phí KCB trong trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (từ nay đến ngày 30-6, chi KCB thấp hơn 223.500 đồng/lần; từ ngày 1-7, chi phí này thấp hơn 240.000 đồng/lần); 100% chi phí KCB khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (từ nay đến ngày 30-6, số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 8,94 triệu đồng; từ ngày 1-7, số tiền này lớn hơn 9,6 triệu đồng); 80% chi phí KCB với những trường hợp còn lại.

- Nếu KCB trái tuyến: 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương; 60% chi phí điều trị nội trú đến ngày 31-12-2020 tại bệnh viện tuyến tỉnh; 100% chi phí KCB tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Theo Người lao động

Khóa XIII, dự kiến có 17-19 Ủy viên Bộ Chính trị, 12-13 Ủy viên Ban Bí thư

Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cho biết, Hội nghị T.Ư 12 thống nhất trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII để bầu khoảng 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Về số lượng ủy viên Bộ Chính trị, cố gắng giữ như khóa XII, từ 17 - 19 người, Ban Bí thư từ 12 - 13 người.

Lâm Đồng: Cách nào để vực dậy nghề trồng hoa sau dịch Covid-19?

Với diện tích trên 9.000ha, sản lượng hơn 3,5 triệu cành nhưng do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, ngành hoa của Đà Lạt nói chung, Lâm Đồng nói riêng đang chịu thiệt hại nặng nề. Trong đó 90% hoa không tiêu thụ được, doanh thu giảm từ 50-80%.

Video