Kết quả tìm kiếm

Người Trung Quốc tìm ứng dụng thay WeChat

Nhiều người Trung Quốc tìm đến ứng dụng nhắn tin mã hoá Signal để liên lạc với người thân tại Mỹ khi WeChat rơi vào tầm ngắm của Trump.