Kết quả tìm kiếm

Điện mặt trời: Hàng loạt dự án được chủ nội "sang tay" cho nhà đầu tư ngoại là chuyện bình thường theo cơ chế thị trường, thậm chí là điểm sáng của ngành điện

"Nhìn chung, trong bối cảnh hiện nay, việc các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển nguồn điện mà không cần bảo lãnh Chính phủ là điểm tích cực trong thu hút đầu tư vào ngành điện", đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cho hay.