Tâm điểm đầu tư

Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ 1/8

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 30/6 chính thức thông báo Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) ký kết ngày 30/6/2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

Anh xét lại vai trò của Huawei trong mạng 5G

Cơ sở hạ tầng viễn thông quan trọng của Anh cần được bảo vệ khỏi các nhà cung cấp thù địch. Chính phủ Anh sẽ xem xét kỹ lưỡng lại vai trò của Huawei trong mạng 5G quốc gia.

Video