Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 6 tháng đầu năm 2019

Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Ban Chỉ đạo) đã tổng hợp, báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019, kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.
Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 6 tháng đầu năm 2019. (Ảnh minh họa)

Về việc sắp xếp, cổ phần hóa trong 6 tháng đầu năm 2019, có 04 doanh nghiệp nhà nước và 2 đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa. Được biết, tổng giá trị doanh nghiệp là 680,9 tỷ đồng, giá trị vốn nhà nước là 615,3 tỷ đồng.

Theo phương án được phê duyệt, vốn điều lệ của 6 đơn vị này là 334,7 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 41,77% tổng vốn điều lệ, bán cho người lao động 8,47% tổng vốn điều lệ và bán cho các nhà đầu tư nước ngoài doanh nghiệp 49,75%.

Về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2019, Nhà nước đã thoái vốn tại 30 doanh nghiệp với giá trị sổ sách là 2.769,7 tỷ đồng, thu về 4.938,99 tỷ đồng (gấp 1,78 lần giá trị sổ sách.

Trong khi đó, về sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 41/41 phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty với 256 doanh nghiệp phải thực hiện sắp xếp.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần của 18 Bộ, ngành, địa phương.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 6 tháng đầu năm 2019 tại đây.

Theo VNF

Báo cáo về việc thực hiện chính sách phát triển và sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt

Giao thông vận tải đường sắt là loại hình vận tải đường dài, khối lượng lớn, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối giữa các vùng miền và là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

Báo cáo tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020

Trong 9 tháng năm nay, Chính phủ đã tập trung huy động trái phiếu Chính phủ (TPCP) với kỳ hạn dài để đáp ứng nhu cầu huy động vốn của NSNN và tái cơ cấu danh mục nợ TPCP, đồng thời gắn khối lượng phát hành TPCP với việc trả nợ gốc đến hạn và tiến độ giải ngân.

Báo cáo Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - VBF giữa kỳ 2019

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho biết Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) là một mẫu hình đặc sắc và hiệu quả của quan hệ đối tác công - tư trong lĩnh vực hoạch định chính sách và thúc đẩy cải cách kinh tế ở Việt Nam.

Toàn văn Kết luận thanh tra Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. HCM.