Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,... trong nước đã sản xuất được

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Các danh mục hàng hóa quy định tại Thông tư là căn cứ xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định

Theo đó, Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT quy định về các hàng hóa trong nước đã sản xuất được, áp dụng trong phạm vi cả nước đối với: Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật Thuế giá trị gia tăng; cơ quan hải quan, công chức hải quan; tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa nhập khẩu; cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật Thuế giá trị gia tăng.

Các danh mục hàng hóa quy định tại Thông tư là căn cứ xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế và không bao gồm hết các hàng hóa khác trong nước đã sản xuất được lưu thông trên thị trường trong nước và quốc tế nhưng chưa được quy định tại Thông tư.

Thông tư ban hành kèm theo 9 Phụ lục là danh mục các hàng hóa trong nước đã sản xuất được, bao gồm:

Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng có 109 mặt hàng (Phụ lục I);

Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ có 398 mặt hàng (Phụ lục II);

Danh mục vật tư xây dựng có 111 mặt hàng (Phụ lục III);

Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế có 536 mặt hàng (Phụ lục IV);

Danh mục linh kiện, phụ tùng xe ô tô có 287 mặt hàng (Phụ lục V);

Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí có 67 mặt hàng (Phụ lục VI);

Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu có 9 mặt hàng (Phụ lục VII);

Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông - công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm có 146 mặt hàng (Phụ lục VIII);

Danh mục giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật có 203 mặt hàng (Phụ lục IX).

Thông tư 05 có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2021.

Theo Chinhphu.vn

One IBC: Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Úc

Nhãn hiệu là biểu tượng cho sức mạnh và niềm tự hào của từng doanh nghiệp. Vậy nên việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chính là một cách bảo vệ tài sản cho bản thân doanh nghiệp khi kinh doanh tại nước ngoài.

Báo cáo về việc thực hiện chính sách phát triển và sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt

Giao thông vận tải đường sắt là loại hình vận tải đường dài, khối lượng lớn, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối giữa các vùng miền và là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

Báo cáo tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020

Trong 9 tháng năm nay, Chính phủ đã tập trung huy động trái phiếu Chính phủ (TPCP) với kỳ hạn dài để đáp ứng nhu cầu huy động vốn của NSNN và tái cơ cấu danh mục nợ TPCP, đồng thời gắn khối lượng phát hành TPCP với việc trả nợ gốc đến hạn và tiến độ giải ngân.