VPBank phối hợp với IFC và SMBC thử nghiệm thành công Blockchain LC