Kết quả tìm kiếm

BCG Energy chào bán 150 tỷ trái phiếu, lãi cho kỳ đầu vào mức 11%/năm

Theo kế hoạch, BCG Energy sẽ phát hành 3 loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán và tài sản đảm bảo, với tổng mệnh giá tối đa 220 tỷ đồng. Tương ứng, HĐQT BCG thông qua việc phát hành bảo lãnh cho lô trái phiếu trên của BCG Energy.