5 quy định mới ảnh hưởng đến công chức cấp xã từ 25/12

Từ ngày 25/12 có rất nhiều quy định mới ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, công chức cấp xã có hiệu lực.

Thông tư 13/2019/TT-BNV do Bộ Nội vụ ban hành chính thức có hiệu lực từ 25/12/2019. Thông tư này có rất nhiều điểm mới, ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, công chức cấp xã.

Công chức cấp xã phải có trình độ đại học

Tại Điều 1 Thông tư này quy định rõ về tiêu chuẩn của công chức cấp xã. Ngoài các tiêu chuẩn chung, công chức cấp xã cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Về trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã.

Trong khi đó tại Thông tư 06/2012/TT-BNV, yêu cầu về trình độ chuyên môn với công chức xã chỉ là tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

Tuyển dụng công chức cấp xã không phân biệt loại hình đào tạo

Tại Điều 3 Thông tư 13 có quy định rõ về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã: “Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP. Trong đó, không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập”. 

Nghĩa là công dân có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên đáp ứng được các điều kiện chung và có văn bằng, chứng chỉ đại học sẽ được dự tuyển mà không phân biệt loại hình đào tạo là chính quy hay liên thông, công lập hay ngoài công lập.

5 quy dinh moi anh huong den cong chuc cap xa tu 25/12 hinh anh 2

Công chức cấp xã có 5 năm để đạt chuẩn

Cùng với điều kiện về trình độ chuyên môn, công chức cấp xã còn phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP (Hiểu biết về lý luận chính trị; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương…)

Bên cạn đó, công chức cấp xã phải đáp ứng được trình độ về công nghệ thông tin, ngoại ngữ…

Tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư nêu rõ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức thực hiện việc quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thực hiện các chế độ, chính sách hoặc thực hiện tinh giản biên chế. Đối với công chức đã tuyển dụng trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa đạt đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều này thì trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành phải đáp ứng đủ theo quy định.

Các trường hợp không phải qua thi tuyển khi tuyển dụng công chức cấp xã

Điều 6 Thông tư 13 quy định các trường hợp không phải qua thi tuyển khi tuyển dụng công chức cấp xã gồm:

- Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài;

- Người có thời gian làm viên chức 5 năm trở lên tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức;

- Người hưởng lương trong quân đội, công an và làm công tác cơ yếu, có thời gian công tác 5 năm trở lên trong quân đội, công an;

- Cán bộ cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã khi có đủ điều kiện của công chức cấp xã, còn số lượng và vị trí chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng… thì được xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển.

Hướng giải quyết đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư

Theo Điều 14 của Thông tư này, các trường hợp cán bộ, công chức cấp xã dôi dư bao gồm: Cán bộ, công chức cấp xã đã vượt quá số lượng quy định của Nghị định 34/2019/NĐ-CP; công chức cấp xã không đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Một số biện pháp để giải quyết đối với các trường hợp cán bộ, công chức cấp xã dôi dư nêu trên như:

- Tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung năm 2018;

- Giải quyết chế độ thôi việc theo Luật Cán bộ, công chức;

- Giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP;

- Điều chuyển, bổ sung cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn cấp huyện hoặc cấp huyện khác thuộc tỉnh;

- Chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên theo Nghị định 161 năm 2018…

Theo Dân Việt

Khóa XIII, dự kiến có 17-19 Ủy viên Bộ Chính trị, 12-13 Ủy viên Ban Bí thư

Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cho biết, Hội nghị T.Ư 12 thống nhất trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII để bầu khoảng 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Về số lượng ủy viên Bộ Chính trị, cố gắng giữ như khóa XII, từ 17 - 19 người, Ban Bí thư từ 12 - 13 người.

Mức đóng và hưởng BHYT hộ gia đình năm 2020

BHYT hộ gia đình là hình thức BHYT bắt buộc với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện

Lâm Đồng: Cách nào để vực dậy nghề trồng hoa sau dịch Covid-19?

Với diện tích trên 9.000ha, sản lượng hơn 3,5 triệu cành nhưng do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, ngành hoa của Đà Lạt nói chung, Lâm Đồng nói riêng đang chịu thiệt hại nặng nề. Trong đó 90% hoa không tiêu thụ được, doanh thu giảm từ 50-80%.

Video