Vocarimex cử thêm người vào HĐQT TAC

Người được đề cử là bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, hiện đang là Vocarimex đồng thời là CTCP Tập đoàn KIDO (KDC), Chủ tịch HĐQT CTCP Bao bì (VPK).

Vocarimex cử thêm người vào HĐQT TAC

Công ty cổ phần (Mã: TAC – HoSE) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2016 vào ngày 31/5 tới đây.

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex) đang sở hữu 51% vốn điều lệ tại TAC đề cử ứng viên tham gia HĐQT lần này. Do đó, HĐQT trình ĐHCĐ bầu bà Nguyễn Thị Xuân Liễu làm thành viên HĐQT thay ông Văn Tích Vĩnh có đơn từ nhiệm.
Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, sinh năm 1958 hiện đang là Tổng Giám đốc Vocarimex đồng thời là Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn KIDO (KDC), Chủ tịch HĐQT CTCP Bao bì Dầu thực vật (VPK).
Hiện tại, Vocarimex đang có 3 đại diện tại Tường An gồm ông Hà Bình Sơn, Tổng Giám đốc TAC; ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT TAC và ông Dương Anh Tuấn, thành viên HĐQT TAC.

Năm 2016, HĐQT đề xuất với việc tiêu thụ 170.000 tấn dầu ăn, tăng 3,6% so với kết quả thực hiện năm trước.

Doanh thu mục tiêu 3.750 tỷ đồng, tăng 4% trong khi LNST 65 tỷ đồng, giảm 7% so với thực hiện năm 2015. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 16%, giảm 4% so với thực hiện năm trước.

Vocarimex cử thêm người vào HĐQT TAC

Trong năm 2016, công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư tại Nhà máy Dầu Vinh, bổ sung thêm một số thiết bị cho Nhà máy Dầu Phú Mỹ.

Về cổ tức năm 2015, HĐQT đưa ra ý kiến chi trả 20% bằng tiền mặt. Công ty đã tạm ứng lần 1, tỷ lệ 8% vào ngày 10/12. Tỷ lệ còn lại 12%, HĐQT đề nghị cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt ngày và chi trả.

Về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, năm 2015, công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch LNST nên HĐQT đề nghị thưởng 1,948 tỷ đồng, ngoài con số thù lao 540 triệu đồng đã chi (Năm 2015, LNST đạt 69,74 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm).

Năm 2016, tổng mức chi trả thù lao tương đương năm 2015 là 540 triệu đồng. Về khen thưởng, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ mức khen thưởng căn cứ vào chỉ tiêu LNST thực hiện nếu .

Theo NDH

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ