Vincom Retail có Chủ tịch HĐQT mới

được bầu làm HĐQT mới của .

Vincom Retail có Chủ tịch HĐQT mới

CTCP Vincom Retail (mã chứng khoán VRE) vừa thông báo về việc . Theo đó ngày 12/6/2018 HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu bà Thái Thị Thanh Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 7/6/2018.

Đồng thời ghi nhận ông Timothy Joseph Daly, ông Brett Harold Krause, ông Phan Thanh Sơn là các Thành viên HĐQT độc lập ty.

Vincom Retail tiến hành họp ĐHCĐ thường niên ngày 7/6 vừa qua. HĐQT mới được bầu bao gồm 9 thành viên trong đó có bà Thái Thị Thanh Hải, bà Mai Thu Thủy, bà Trần Mai Hoa, bà Nguyễn Thị Dịu, ông Jeffrey David Perlman, ông Timothy Joseph Daly, ông Brett Harold Krause và ông Phan Thanh Sơn.

Bà Thái Thị Thanh Hải là Thành viên HĐQT công ty mới được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 lần này.

Trước đó bà Mai Thu Thủy là Chủ tịch HĐQT Vincom Retail từ tháng 3/2018.

Theo InfoNet

Related Articles

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ