Việt Nam 41 năm thống nhất nhìn từ đô thị TP.HCM

Kinh tế mạnh, lượng tăng và sự bùng nổ của một đã tạo ra thực sự mạnh mẽ trong và làm thay đổi đáng kể diện mạo TP HCM, cũng như .

Việt Nam 41 năm thống nhất nhìn từ đô thị TP.HCM

Theo Jones Lang Lasalle

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ