Tracodi góp vốn thành lập công ty con

Công ty Đầu tư Phát triển và Vận tải (Tracodi, sàn Hose: mã TCD) vừa quyết định đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tracodi Power.

Dự kiến Tracodi sẽ tham gia góp vốn là 2,525 tỷ đồng, tương đương 50,5% vốn điều lệ tại Tracodi Power.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Tracodi Power cũng đã đề cử ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Tracodi tại Tracodi Power.

Cổ đông lớn nhất của Tracodi là Công ty Cổ phần Bamboo Capital với tỷ lệ cổ phần nắm giữ lên tới 53,64 %.

Bamboo Capital đã khá trong việc thực hiện tái cấu trúc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi). Hoạt động của Tracodi khởi sắc sau thời gian tái cơ cấu toàn diện, cụ thể vào tháng 5/2017 vừa qua, Tracodi đã chính thức niêm yết 32,48 triệu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và cuối năm 2017 ước tính sẽ vượt 10% kế hoạch đã đề ra với doanh thu 966 tỷ đồng, 70 tỷ đồng.

N.Lan

 

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ