Thủ tướng tiết lộ ADB có kế hoạch mua ngân hàng 0 đồng của Việt Nam

ADB cùng với một đối tác tư nhân Việt Nam đang có kế hoạch xử lý mua lại một ngân hàng thương mại yếu kém của Việt Nam.

Thủ tướng tiết lộ ADB có kế hoạch mua ngân hàng 0 đồng của Việt Nam

Sáng nay (9/12), tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức Diễn đàn phát triển Việt Nam năm 2016 (VDF 2016), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiết lộ thông tin Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cùng với một đối tác tư nhân Việt Nam đang có kế hoạch xử lý mua lại một ngân hàng thương mại yếu kém của Việt Nam và có thể giới thiệu những đối tác khác hỗ trợ Việt Nam trong và các NHTM yếu kém.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết “Việc xử lý nợ xấu là hết sức quan trọng. Nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến và tăng trưởng. Chính phủ tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là xử lý tài sản đảm bảo; nâng cao năng lực và cơ sở pháp lý của và các tổ cức tín dụng  VAMC; phát triển thị trường mua bán nợ. Yêu cầu các TCTD tự xử lý nợ xấu, gắn với cơ cấu lại nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm công khai minh bạch, tiếp cận chuẩn mực quốc tế”.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn Ngân hàng thế giới và IFC giúp đỡ Việt Nam xử lý nợ xấu một cách thực chất.

“Mặc dù VN tăng 9 bậc nhưng vẫn còn thấp!”

Một trong những định hướng của Chính phủ trong thời gian tới được Thủ tướng cho biết là sẽ tập trung , nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó chú trọng bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về quy hoạch, đầu tư, kinh doanh. Việt Nam bày tỏ mong muốn Ngân hàng thế giới hỗ trợ kinh nghiệm và nguồn lực để Việt Nam phát triển kinh tế tư nhân , cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn.

“Năm 2016, World Bank đã xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 9 bậc nhưng vẫn còn thấp. Cần rà soát từng chỉ tiêu để có giải pháp tăng bền vững xếp hạng của Việt Nam!”, Thủ tướng nói.

Theo Lao động
VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ