Thép Vicasa: Chi phí đồng loạt tăng, quý II lãi ròng giảm 69%

Theo BCTC hợp nhất quý II/2017, CTCP Thép VICASA – VNSTEEL (UPCoM: VCA) ghi nhận 371 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi ròng giảm 69% chỉ đạt gần 5,5 tỷ đồng.

Cụ thể, hết quý II, doanh thu thuần của VCA đạt 371 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá mua tăng, khiến giá vốn hàng bán tăng 26%, kéo lãi gộp giảm 28% xuống còn hơn 18,4 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí bán hàng trong kỳ cũng tăng mạnh lên mức 4,9 tỷ đồng trong khi quý II/2016 ghi âm 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý cũng tăng 13%, lên mức 6,1 tỷ đồng.

Trừ các chi phí, VCA ghi nhận lãi ròng chỉ vỏn vẹn gần 5,5 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ 2016.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, VCA đạt doanh thu thuần 769 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chỉ tăng nhẹ đạt gần 28 tỷ đồng, tương đương 85% chỉ tiêu cả năm. Lãi ròng cũng tăng nhẹ ở mức 22,3 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/06/2017, của VCA ở mức 378 tỷ đồng, 17% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 78% cơ cấu tài sản với 294 tỷ đồng, chủ yếu tập trung khoản phải thu ngắn hạn gần 113 tỷ đồng và hàng tồn kho hơn 151 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm 22% cơ cấu doanh thu với 83,5 tỷ đồng.

Mặt khác, VCA cũng đang có 86,6 tỷ đồng nợ vay tài chính, toàn bộ là nợ chiếm 57% nợ phải trả.

Theo Phan Tùng – NDH

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ