Thép Pomina sắp được ra khỏi diện cảnh báo nhờ khoản lãi đột biến trong quý IV/2016

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HOSE: POM) vừa hợp nhất quý IV/2016 với khoản lãi lớn, qua đó giúp Công ty này xóa được lỗ lũy kế kể từ năm 2013.

Doanh thu trong quý IV/2016 tăng mạnh lên 2.888 tỷ đồng, trong khi giá vốn hàng bán tăng thấp hơn giúp POM đạt 281 gộp, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2014.

Biên lãi gộp của POM tăng lên 9,7% so với con số 7,9% cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính cũng giảm đi 80 tỷ đồng so với cùng kỳ giúp POM thu về 178 tỷ đồng cổ đông công ty mẹ, tăng gấp nhiều lần con số vỏn vẹn 6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

POM cho biết, kỳ này công ty lãi lớn nhờ phục hồi mạnh nên công ty mẹ và công ty con đều có lãi.

Thép Pomina sắp được ra khỏi diện cảnh báo nhờ khoản lãi đột biến trong quý IV/2016

Nguồn: BCTC POM quý IV/2016

Tính cả năm 2016, POM đạt 9.279 thuần, chỉ tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2015 nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh, đạt 302 tỷ đồng so với con số 25 tỷ đồng trong năm 2015. Dù vậy, biên của POM vẫn ở mức thấp, chỉ đạt 3,24%.

Với kết quả này, POM đã chính thức xóa lỗ lũy kế từ năm 2013, đưa con số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ âm 212 tỷ đồng cuối năm 2015 lên dương 89 tỷ đồng vào thời điểm 31/12/2016, qua đó có thể được đưa ra khỏi diện cảnh báo trong năm 2017.

Năm 2016, hoạt động dòng tiền của POM trong năm 2016 đã có sự cải thiện tích cực khi dòng cuối kỳ tăng lên 248 tỷ đồng so với 30 tỷ đồng cuối năm 2015.

Dù vậy, POM hiện vẫn đang cỏng nợ vay lớn với gần 3.900 tỷ đồng nợ vay, chủ yếu là vay ngắn hạn. Chiếm gần 55% tổng tài sản.

Theo Hoàng Trung – NDH

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ