TCT sản xuất – XNK Bình Dương đăng ký bán 884.340 cổ phiếu C32

Tổng công ty sản xuất – XNK Bình Dương – TNHH MTV vừa thông báo về việc thoái bớt vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (Mã: C32 ).

TCT sản xuất - XNK Bình Dương đăng ký bán 884.340 cổ phiếu C32

Với mục đích thực hiện giao dịch nhằm thoái vốn theo quyết định của chủ sở hữu, sản xuất – XNK Bình Dương đăng ký bán 884.340 C32 trong tổng số hơn 4,2 triệu cp đang nắm giữ (tương đương 37,9% vốn tại C32). Sau giao dịch, TCT sản xuất – XNK Bình Dương chỉ còn sở hữu 3,36 triệu cp C32, tương đương tỷ lệ 30% vốn. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 10/11 đến ngày 9/12/2016.

Đây là lần thứ 2 trong này thoái bớt vốn khỏi C32. Trước đó, vào tháng 1/2016 tổ chức này đã bán 1,4 triệu cổ phiếu từ 5,7 triệu cổ phiếu (tương đương 51%) để giảm sở hữu xuống còn 37,9%.

Theo 3/2016 công ty đưa ra, 9 tháng đầu năm C32 đạt 366 thuần, giảm 1% nhưng lợi nhuận ròng sau thuế của công ty tăng 23% so với cùng kỳ, đạt mức 75 tỷ đồng. EPS 4 quý đạt 9.884 đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu C32 đang được giao dịch quanh mức giá 62.600 đồng/cổ phiếu, tương đương với P/E 6,5.

Theo Trí thức trẻ

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ