TCH: Lãi sau thuế 439 tỷ đồng, hoàn thành 104% chỉ tiêu kế hoạch 2017

So với năm 2016, LNST của TCH giảm 12% chủ yếu là do năm trước công ty có khoản thu nhập bất thường 167,5 tỷ đồng liên quan đến quá trình tái cấu trúc.

TCH: Lãi sau thuế 439 tỷ đồng, hoàn thành 104 chỉ tiêu kế hoạch 2017

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) vừa kiểm toán năm 2017 (niên độ kế toán 1/4/2017 – 31/3/2018) với doanh thu và lợi nhuận đều vượt nhẹ so với chỉ tiêu kế hoạch của năm.

Theo công văn giải trình kèm theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty được mở rộng và tăng trưởng tốt. Theo báo cáo, doanh thu phân phối xe đầu kéo Mỹ đạt mức tăng trưởng khá mạnh trong năm song song với việc công ty đang đầu tư cho các dự án bất động sản tại Hà Nội và Hải Phòng. Kết thúc 2017, và cung cấp dịch vụ của công ty tăng mạnh 28,4% lên 1.844 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2017 được duy trì và đạt ở mức khá cao 26% (so với con số  27% của năm 2016) nên lợi nhuận gộp tăng trưởng khá cao cùng với mức tăng trưởng doanh thu. Lợi nhuận gộp của TCH năm 2017 tăng 25,1% so với năm ngoài và đạt 491 tỷ đồng.

TCH: Lãi sau thuế 439 tỷ đồng, hoàn thành 104 chỉ tiêu kế hoạch 2017

Trong năm công ty không ghi nhận khoản thu nhập khác như năm 2016. Năm 2016 công ty ghi nhận khoản 167,5 tỷ đồng là trong quá trình tái cấu trúc, sắp xếp các đơn vị thành viên theo mô hình tập đoàn của Công ty từ đầu năm 2016.

Do vậy, năm 2017 của công ty đạt 438,6 tỷ đồng, giảm 12,4% so với năm 2016. Tuy lợi nhuận sau thuế giảm 12,4% so với năm 2017 nhưng công ty vẫn đã hoàn thành 104,4% đặt ra.

Theo Trí thức trẻ

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ