Sửa đổi quy định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Chính phủ vừaban hành Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghịđịnh số 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho ngườinước ngoài, có hiệu lực từ ngày 15-2.

Sửa đổi quy định kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Ảnh minh họa.

Theo đó, từ 15-2, để được cấp đủ trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, phải có vốn điều lệ tối thiểu là 200 tỉ đồng; đồng thời phải đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập, cơ sở lưu trú du lịch và ngành, nghề trò chơi điện tử có thưởng theo quy định.

Ngoài ra, phạt tiền từ 90 triệu đồng – 100 triệu đồng với cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Phạt từ đến 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không đúng địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh…

Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước ngày 15/2/2017 mới được quảng cáo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và chỉ được quảng cáo dưới hình thức bảng, biển hiệu đặt bên trong cơ sở lưu trú du lịch.

Theo L. Thanh
Pháp luật TP.HCM

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ