SOM1 thông qua nhiều nội dung về đối thoại chính sách, sở hữu trí tuệ

Chương trình mới “Đối tác tri thức” nhằm thúc đẩy các sáng kiến hợp tác từ và các viện nghiên cứu sẽ được xúc tiến trong PPSTI.

Thông tin từ Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ KH&CN), cuộc họp lần thứ 9 Nhóm Cơ chế Đối tác chính sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới APEC (PPSTI-9) diễn ra từ ngày 18/02 – 20/2/2017 tại Nha Trang trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM1) đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Tại Phiên bế mạc Cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận chủ đề: nghiên cứu khoa học ứng phó với thiên tai, chính sách hỗ trợ các hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) trong khu vực APEC, thúc đẩy tinh thần thương mại hóa các kết quả nghiên cứu KH&CN, tăng cường sự kết nối giữa STI với cộng đồng, phát triển nguồn nhân lực STI trong khu vực APEC, bao gồm tăng cường hoạt động hợp tác STI APEC và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên và phụ nữ trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

SOM1 thông qua nhiều nội dung về đối thoại chính sách, sở hữu trí tuệ

Chủ tịch các Tiểu nhóm Năng lực, Đổi mới và Kết nối trong PPSTI cũng đã tích cực thảo luận một loạt các vấn đề liên quan bao gồm: báo cáo cập nhật các dự án đang triển khai và đề xuất kiến nghị; đại diện Mỹ và Việt Nam trình bày về nội hàm chủ đề “Công nghệ mới”, nội dung, quy trình và thời hạn đề xuất ứng viên Giải thưởng ASPIRE 2017; thảo luận về đề xuất chia sẻ chính sách đổi mới (dự kiến tổ chức trong khuôn khổ PSPTI-10); thảo luận về việc thúc đẩy truyền thông STI và công chúng; Chủ tịch và đại diện Nhóm HRDWG trình bày về kế hoạch hoạt động Nhóm HRDWG và đề xuất các tiềm năng, bài trình của Hiệp hội các trường đại học khu vưc Thái Bình Dương (APRU).

Ngoài ra, các bên đã nhất trí một số nội dung then chốt để chuẩn bị đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ diễn ra tại thành phố Cần Thơ vào tháng 8/2017; xây dựng chiến lược đáp ứng nhu cầu sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME); tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao năng lực chống chịu thiên tai, giữa nhà sản xuất và chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng an toàn hoá chất, tạo dựng môi trường thuận lợi cho , góp phần vào việc thúc đẩy tăng trưởng và liên kết của khu vực.

Kết thúc Cuộc họp, các đại biểu nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động PPSTI-9 trong năm 2017, trong đó tăng cường cơ hội hợp tác của ABAC trong các dự án PPSTI, xúc tiến chương trình mới “Đối tác tri thức” nhằm thúc đẩy các sáng kiến hợp tác từ khu vực tư nhân và các viện nghiên cứu trong các Cuộc họp PPSTI. Bên lề Cuộc họp, các đại biểu PPSTI đã có chuyến tham quan khoa học đến Viện Hải dương học Nha Trang…

Theo Kinh tế & Đô thị

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ