Quý 1/2016, 2 Quỹ Đầu tư của VCBF đạt lợi nhuận gần 4% so với lợi nhuận tham chiếu

Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt 3,8% so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ là -0,7% và Quỹ Đầu tư Hàng đầu VCBF đạt 3,9% so với lợi nhuận tham chiếu tương ứng của Quỹ là -2,4%.

Quý 1/2016, 2 Quỹ Đầu tư của VCBF đạt lợi nhuận gần 4 so với lợi nhuận tham chiếu

Ngày 15/4/2016, Công ty Liên Doanh Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) đã tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF.

Năm 2015, cả hai quỹ mở do VCBF quản lý là Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đã vượt lợi nhuận tham chiếu tương ứng.

Cụ thể, lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt 19,3% trong năm 2015 và 30,6% kể từ khi thành lập (ngày 24/12/2013), so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ tương ứng là 6,7% trong năm 2015 và 15,7% kể từ khi thành lập.

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 23,4% trong năm 2015 và 19,1% kể từ khi thành lập (ngày 22/8/2014), so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ tương ứng là 4,4% trong năm 2015 và -2,2% kể từ khi thành lập. Bên cạnh đó, chỉ số VN-Index đã tăng 6,1% trong năm 2015.

Thông tin tại Đại hội cho biết, Quý 1 năm 2016, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt lợi nhuận 3,8% so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ là -0,7% và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt 3,9% so với lợi nhuận tham chiếu tương ứng của Quỹ là -2,4%.

Tính đến 31/03/2016, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF quản lý tổng tài sản hơn 196 tỷ đồng của hơn 700 .

Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của 10 năm. Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF là tỉ lệ tăng trưởng của VN100 Index. (VN100 Index là bao gồm100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX).

Theo Trí thức trẻ/VCBF

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ