Quảng Ninh “cùng đi, cùng đến, cùng hiệu quả” với doanh nghiêp

Năm 2016 Quảng Ninh tiếp tục thực hiện chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp của tỉnh với mục tiêu: “Cùng đi, cùng đến và cùng hiệu quả”. 

Quảng Ninh “cùng đi, cùng đến, cùng hiệu quả” với doanh nghiêp

Sản xuất sợi bông cotton của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long. Ảnh: TL

Doanh nghiệp, nhà đầu tư ghi nhận

Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Quảng Ninhnăm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 cho thấy, về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Quảng Ninh tiếp tục được cải thiện đáng kể, hoạt động xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực hiệu quả góp phần củng cố niềm tin cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Quảng Ninh đã ban hành một số chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Nhiều dự án động lực, quan trọng được các tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào khai thác phát huy hiệu quả đầu tư. Nhiều địa phương đã tổ chức thành công Hội nghị công bố các quy hoạch gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tiếp tục duy trì trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và đứng thứ nhất trong Vùng Đồng bằng sông Hồng, điều đó cho thấy những nỗ lực của tỉnh và các địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư ghi nhận và đánh giá cao.

Báo cáo cho thấy, nhiều lớn tập trung đẩy mạnh đầu tư trên các lĩnh vực nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ.

Cụ thể, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ước đạt 648,3 triệu USD, tằng 79% so với cùng kỳ. Trong đó cấp mới cho 9 dự án tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 579 triệu USD, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 20 dự án tổng vốn đầu tư đăng ký 69 triệu USD.

Một số dự án có quy mô lớn như Tổ hợp công nghiệp cảng biển và khu vực Đầm Nhà Mạc với 553,5 triệu USD, công nghiệp nhuộm Texhong Hải Hà (30 triệu USD), dự án sản xuất nến, bao bì và in ấn tại khu công nghiệp Việt Hưng (5 triệu USD)…

Một số dự án có tổng mức đầu tư lớn như Khu dịch vụ du lịch đô thị sinh thái đảo Hoàng Tân 1 tỷ USD, nhà máy Nhiệt điện Mông Dương gần 2 tỷ USD, các dự án của các nhà đầu tư thứ cấp tại Khu công nghiệp Hải Hà… đang được các ngành, địa phương tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để có thể sớm được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016, lãnh đạo UBND Quảng Ninh cho biết, mục tiêu tổng quát năm là giữ vững ổn định kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao hơn năm trước gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng….

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được nêu ra là việc tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp.

Cụ thể, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục , nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016.

Tiếp tục thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp của tỉnh với mục tiêu: “Cùng đi, cùng đến và cùng hiệu quả”.

Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hỗ trợ khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Thường xuyên trao đổi, tiếp xúc, khảo sát, đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc. Triển khai các giải pháp tín dụng để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận tín dụng.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội theo hướng tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Theo Bizlive

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ