Prévoir Việt Nam: Giai đoạn phát triển mới

Với kinh nghiệm hoạt động hơn 11 năm qua tại cùng định hướng chiến lược phát triển mới đầy tham vọng, Công ty TNHH (Prévoir Việt Nam) đã và sẽ nỗ lực phấn đấu và phát triển không ngừng để trở thành một trong các công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại .

Prévoir Việt Nam: Giai đoạn phát triển mới

Trong giai đoạn phát triển kinh doanh 15 năm tới, thích ứng với xu thế và điều kiện thuận lợi phát triển dịch vụ Bảo hiểm liên kết ngân hàng (bancassurance) tại thị trường Việt Nam, Prévoir Việt Nam quyết định tập trung vào mô hình phân phối mới – Mô hình phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ độc quyền liên kết với Ngân hàng. Với mô hình này Prévoir Việt Nam có thể phát huy tối đa thế mạnh của mình về kinh nghiệm tổ chức kênh phân phối độc quyền trên mạng lưới Bưu điện Việt Nam trong hơn 10 năm qua cùng kinh nghiệm về phát triển sản phẩm bancassurance phù hợp với phân khúc khách hàng của các Ngân hàng thông qua quá trình hợp tác với 15 Ngân hàng thương mại cổ phần trên cả nước từ năm 2006 đến nay.

Với sự nhận thức ngày càng rõ nét hơn của các cấp lãnh đạo ngành Ngân hàng về vai trò của dịch vụ bancassurance trong phát triển cơ cấu dịch vụ Ngân hàng, cùng với sự chú trọng đầu tư về nguồn nhân lực và tài chính từ các Công ty Bảo hiểm Nhân thọ và Ngân hàng dành cho mô hình phân phối độc quyền bancassurance này, dịch vụ bancassurance hứa hẹn sẽ là kênh phân phối hiệu quả đem lại lợi ích tối đa cho cả 03 đối tượng là Khách hàng, Ngân hàng và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ.

Đánh dấu cho bước khởi đầu của kế hoạch phát triển kinh doanh mới tại tại Việt Nam, vào ngày 2 tháng 12 năm 2016 vừa qua tại Hà Nội, Prévoir Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB) đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác độc quyền phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Prévoir Việt Nam qua hệ thống mạng lưới Hội sở và chi nhánh trên toàn quốc của Ngân hàng NCB với thời hạn 15 năm.

Thông qua mô hình phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ độc quyền liên kết với Ngân hàng, Prévoir Việt Nam mong muốn sẽ xây dựng một liên kết độc đáo dẫn đầu thị trường với những đột phá mang tính đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và hưu trí tại Việt Nam.

Prévoir Việt Nam hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành và phát triển cùng với sự phát triển của đất nước Việt Nam nói chung và thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng trong việc tiếp tục cung cấp cho khách những sản phẩm bảo hiểm ưu việt và tiên tiến, góp phần nhỏ bé của mình bảo vệ người dân và nâng cao sự hiểu biết của người dân trong việc bảo vệ bản thân và những người thân yêu. “Cho ngày mai tốt hơn, từ hôm nay” cũng chính là phương châm khởi đầu trong định hướng chiến lược kinh doanh mới của Prévoir tại thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Prévoir Việt Nam: Giai đoạn phát triển mới

Nguyễn Trọng

Related Articles

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ