Pinaco sẽ trả nốt cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền tỷ lệ 30%

Năm 2017 Pinaco tổng tỷ lệ 45% bằng tiền mặt, trong đó đã tạm ứng 2 đợt tỷ lệ 15%.

Pinaco sẽ trả nốt cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền tỷ lệ 30

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco – mã chứng khoán PAC) đã thông qua Nghị quyết HĐQT về việc quyết toán cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 sẽ được nhận về 3.000 đồng. Thời gian chốt danh sách cổ đông trong tháng 6/2018 và tiền chi trả dự kiến vào 10/7/2018.

Trước đó ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Pinaco đã thống nhất chi năm 2017 bằng tiền tổng tỷ lệ 45%, trong đó đã chi tạm ứng đợt 1 bằng tiền tỷ lệ 8% vào tháng 10/2017 và đợt 2 tỷ lệ 7% cũng bằng tiền vào tháng 12/2017.

Kết quả kinh doanh năm 2017 Pinaco đạt 2.613 , tăng 11,3% so với năm 2016. Tuy nhiên do chi phí giá vốn tăng cao, tăng mạnh đồng thời gánh nặng lỗ tỷ giá nên cả năm Pinaco vẫn hoàn thành cả năm nhưng LNST đạt 128,5 tỷ đồng – chưa bằng 58% lợi nhuận đạt được năm 2016.

Với hơn 46,47 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Pinaco sẽ chi khoảng 139 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Theo Nhịp sống kinh tế

Related Articles

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ