Phí xác minh giấy tờ cá nhân là 50.000 đồng/lần/người

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 217/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo cầu của cá nhân.

Phí xác minh giấy tờ cá nhân là 50.000 đồng/lần/người

Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư số 217/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân đối với trường hợp cá nhân yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp không có tiền án.

Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Công an cấp tỉnh là tổ chức . Mức thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân là 50.000 đồng/lần/người.

Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại .

Tổ chức thu phí được trích lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ.

Nộp 20% số tiền phí thu được vào theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Thông tư này thi hành kể từ ngày 1/1/2017 và thay thế Thông tư số 168/2010/TT-BTC.

Theo Trí thức trẻ

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ