Ông Trương Phú Chiến tiếp tục bán thành công 40.000 cổ phiếu Bibica

Số lượng ông Chiến bán ra chiếm 95% số lượng cổ phiếu đang nắm giữ.

Theo thông tin từ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Phú Chiến – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bibica (BBC: HOSE) đã bán 40.000 CP tương đương với khoảng 0,26% vốn điều lệ của BBC.

Sau khi kết thúc giao dịch ngày 13/7/2017, số lượng cổ phiếu của ông Chiến tại BBC giảm từ 42.000 đơn vị xuống còn 2.000 đơn vị, tương ứng với giảm từ 0,27% xuống còn 0,01%.

Được biết, trước đó, trong thời gian từ 23/5/2017 đến 21/6/2017, ông Chiến đã đăng ký bán 110.000 cổ phiếu BBC và chỉ bán được 76.075 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,77% xuống 0,27%.

Theo báo cáo quản trị của Công ty 6 tháng đầu năm, ngoài ông Chiến còn 3 khác cũng bán đi gần hết số cổ phần của mình, tổng cộng 331.540 triệu cổ phiếu.

Mới đây, HĐQT của Công ty đã đồng ý với đề nghị chào mua công khai 1,12 triệu cổ phiếu từ CTCP Thực phẩm PAN, của BBC với giá 112.800 đồng/cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu từ 43,73% lên 51%.

Theo Thu Hương – NDH

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ