Nâng cao năng lực và thăng tiến cho phụ nữ

“Phụ nữ làm lãnh đạo” là chương trình đào tạo thí điểm do và Tập đoàn Điện lực (EVN) phối hợp tổ chức nhằm giúp phụ nữ để thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao và tăng số lượng phụ nữ làm công tác quản lý.

Nâng cao năng lực và thăng tiến cho phụ nữ

Toàn cảnh Chương trình đào tạo Phụ nữ làm lãnh đạo do WB và EVN phối hợp tổ chức.

Chương trình đào tạo này nhằm khẳng định vai trò quan trọng của . Theo đó, chương trình này sẽ hỗ trợ EVN nâng cao năng lực để đạt được một trong những mục tiêu chính của Kế hoạch Hành động về Giới (GAP): tăng tỷ lệ phụ nữ thăng tiến lên cấp quản lý từ 12,7% vào năm 2015 lên 14,5% vào năm 2020.

Ông Achim Fock, Giám đốc Phụ trách Chương trình và Danh mục Đầu tư chung của WB tại Việt Nam đánh giá: “EVN cam kết thúc đẩy bình đẳng giới trong quá trình hoạt động và tạo ra một môi trường làm việc mang lại quyền lợi bình đẳng cho cả nhân viên nam và nữ”.

Cũng theo ông Achim Fock, điều này sẽ không chỉ tạo ra một môi trường toàn diện hơn cho của EVN mà còn mang lại lợi ích tổ chức cho EVN để góp phần kiến tạo một có khả năng thích ứng và bền vững hơn tại Việt Nam.

Ngân hàng Thế giới và EVN cũng đang xem xét thêm các hoạt động chung để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch GAP của EVN, gồm điều chỉnh các quy trình quản lý nhân lực để đảm bảo phụ nữ luôn nằm trong danh sách ứng viên được xem xét để tuyển dụng và thăng tiến.

Đánh giá cao vai trò hỗ trợ của WB, ông Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công Đoàn EVN cho biết: “Nhờ tăng cường tập trung vào bình đẳng giới, EVN sẽ có thêm khả năng đạt các mục tiêu về năng suất, kỹ năng và dịch vụ khách hàng, đảm bảo tất cả nhân viên, bất kể giới tính, có thể phát triển tài năng và cống hiến hết khả năng”.

Theo đó, EVN cũng cam kết thúc đẩy bình đẳng giới trong quá trình hoạt động và tạo ra một môi trường làm việc mang lại quyền lợi bình đẳng cho cả nhân viên nữ và nam.

Chương trình đào tạo này cũng tạo nền tảng để EVN tìm hiểu những kinh nghiệm quốc tế tốt nhất về bình đẳng giới trong ngành năng lượng. Trong số những khách mời tham gia, có bà Nguyễn Thuỷ, Cao cấp về Công tác Chính phủ của Tập đoàn GE Việt Nam và bà Beverley Smith, Giám đốc của Tổ chức Phụ nữ Năng động (POWERful Women)- một sáng kiến của ngành năng lượng Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy sự đa dạng giới trong vai trò lãnh đạo.

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ