May Việt Tiến lãi kỷ lục từ khi cổ phần hóa, vượt 59% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Năm 2016, doanh thu thuần May Việt Tiến đạt gần 7.520 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2015 và vượt 12% kế hoạch năm.

May Việt Tiến lãi kỷ lục từ khi cổ phần hóa, vượt 59 chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Tổng CTCP May Việt Tiến (mã chứng khoán VGG) vừa quý 4 và cả năm 2016.

Kết quả kinh doanh quý 4/2016, doanh thu thuần đạt 1.858,8 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng nên lợi nhuận gộp đạt 253,68 tỷ đồng, tăng 26,8 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng mạnh 8 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng lãi tiền vay. Trên BCTC công ty thể hiện số tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn đến cuối năm 445 tỷ đồng, tăng 225 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. còn 65 tỷ đồng, trong đó quý này công ty không phải trả khoản lãi tiền vay nào, đây chủ yếu là chi do lỗ tỷ giá. Quý 4/2015 May Việt Tiến gánh 16,6 tỷ đồng chi phí tài chính, mà chủ yếu cũng là do lỗ tỷ giá, còn chi phí trả lãi vay chỉ chưa đến 2 tỷ đồng. Đặc biệt, quý 4/2016 công ty ghi nhận gần 18 tỷ đồng lãi từ các liên kết, tăng 15,5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Doanh thu tăng mạnh, kéo theo chi phí bán hàng cũng tăng mạnh. Cụ thể, riêng chi phí bán hàng tăng gần 31 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm được gần 10 tỷ đồng.

Kết quả, riêng quý 4/2016, May Việt Tiến đạt 143,7 . thu về 119,37 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với quý 4/2015.

May Việt Tiến lãi kỷ lục từ khi cổ phần hóa, vượt 59 chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Lũy kế cả năm 2016, doanh thu thuần đạt gần 7.520 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2015 và vượt 12% kế hoạch năm.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm đạt 61,8 tỷ đồng, giảm 15 tỷ đồng so với năm ngoái. Nguyên nhân giảm sút chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá giảm, đồng thời không ghi nhận thêm gần 11 tỷ đồng lãi bán các khoản đầu tư như năm trước đó. Riêng lãi tiền gửi, tiền cho vay nhận về tăng 8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí tài chính lại giảm được 16 tỷ đồng, do gần như không phải trả lãi vay, ngoài ra, lỗ do chênh lệch tỷ giá cũng thấp hơn nhiều.

Doanh thu tăng 17% kéo theo tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng tương ứng, nên cuối năm, May Việt Tiến báo lãi trước thuế 485,5 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015 và vượt đến 59% cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế thu về 402,4 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 380 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2016, tổng cộng tài sản công ty tăng gần 420 tỷ đồng, lên 3.800 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.318 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 420 tỷ đồng. Lượng hàng tồn kho cuối năm còn gần 600 tỷ đồng, giảm 125 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Theo Trí thức trẻ

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ