Lỗ vượt vốn điều lệ, HoSE cảnh báo khả năng hủy niêm yết của ATA

Bất ngờ chuyển từ lãi hơn 30 tỷ đồng sang lỗ tới hơn 425,6 tỷ đồng, vượt , khả năng của doanh nghiệp thủy sản này là rất lớn. Chưa kể đến chuyện tổ chức kiểm toán đã “từ chối đưa ra ý kiến”.

Sở TP.HCM (HoSE) vừa gửi tới các nhà đầu tư cảnh báo về khả năng hủy ATA của Công ty cổ phần NTACO (mã ATA-HoSE).

Ngày 22/08/2016, TP.HCM (SGDCK TP.HCM) đã nhận được BCTC Quý 2 năm 2016 của Công ty cổ phần NTACO.

Theo Báo cáo này, 6 tháng năm 2016 là 1.857.661.159 đồng, lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2015 (chưa kiểm toán) là -420,87 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đến 30/06/2016 là -421,3 tỷ đồng. Như vậy, với vốn điều lệ xấp xỉ 120 tỷ đồng, Công ty đã bị lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ từ cuối năm 2015 đến ngày 30/06/2016.

HoSE lưu ý nhà đầu tư về trường hợp cổ phiếu ATA có thể bị hủy niêm yết nếu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 có lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ.

Theo NDH

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ