Hợp tác phát triển du lịch các tỉnh phía Bắc và TP HCM

Ngày 15/6, tại TP Hạ Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và phối hợp và UBND TP HCM tổ chức hội nghị hợp tác giữa Quảng Ninh và một số tỉnh, TP phía bắc với TP HCM.

Hợp tác phát triển du lịch các tỉnh phía Bắc và TP HCM

Hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa và một số tỉnh, TP phía Bắc với TP HCM vừa được tổ chức ngày 15/6 tại TP Hạ Long

Hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phố phía Bắc với TP HCM nhằm khai thác các tiềm năng, thế mạnh của các địa phương phục vụ phát triển du lịch; thu hút thị trường nội địa phía Nam, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch đặc biệt là công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh là đầu mối mở rộng liên kết khu vực phía Bắc với TP HCM và các địa phương, doanh nghiệp phía Nam trong việc xây dựng và chào bán các , chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch tổng thể phát triển du lịch và quản lý tàu thuỷ du lịch trên Vịnh Hạ Long. TP. HCM làm đầu mối mở rộng liên kết khu vực phía Nam để các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn xây dựng và chào bán các sản phẩm du lịch tại các tỉnh phía Bắc.

Đây là một trong những Hội nghị hợp tác phát triển du lịch liên vùng trong nước được tổ chức với quy mô lớn nhất trong những năm gần đây. Hội nghị cũng là dịp để Quảng Ninh và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc sắc của mình đối với thị trường du lịch phía Nam, thị trường du lịch lớn TP HCM, tạo nên sức hấp dẫn to lớn có tính chất hỗ trợ cho nhau để thu hút khách du lịch phía Nam đến với các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ.

Tại hội nghị, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, các cơ quan quản lý nhà nước và đại diện Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố, các đơn vị kinh doanh lữ hành đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình hợp tác phát triển du lịch giữa TP HCM với các địa phương, định hướng liên kết phát triển du lịch, chính sách hợp tác phát triển hàng không – du lịch, các nhân tố ảnh hưởng đến liên kết phát triển du lịch trong xu hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch…

Trong khuôn khổ hội nghị, Quảng Ninh và 5 tỉnh phía Bắc cùng TP HCM đã ký bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch thời gian tới với quan điểm hợp tác bình đẳng, liên kết cùng có lợi trên cơ sở khai thác và phát huy những tiềm năng, thế mạnh và đặc thù mỗi địa phương.

Theo đó, mục tiêu chung hợp tác của các tỉnh đó là phấn đấu hàng năm tăng 5% tỷ lệ khách du lịch từ TP HCM ra các tỉnh phía Bắc trong liên kết và khách du lịch từ phía Bắc trong liên kết đến TP HCM; hợp tác xây dựng các sản phẩm du lịch mới; nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực; kết nối tour, tuyến du lịch giữa các địa phương, tạo thành sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn du khách….

Theo DĐDN

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ