Giảm nguồn thu khác và cạnh tranh hàng ngoại, Safoco đặt kế hoạch 2017 xấp xỉ 2016

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Lương Thực Safoco (HNX: SAF) đã thông qua kế hoạch 2017 lãi ròng hơn 30 tỷ, xấp xỉ  2016. dự kiến đạt khoảng 900 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 2016. 27%.

Hầu như các chỉ tiêu 2017 đều xấp xỉ 2016 vì công ty bị giảm nguồn thu từ khai thác mặt bằng cũng như bị cạnh tranh từ hàng ngoại nhập giá rẻ nên chi phí khuyến mãi, chi phí quầy kệ và một số chi phí khác tăng. Đồng thời, công ty cũng dự kiến chi hơn 450 triệu đồng để thực hiện công tác xã hội.

Kế hoạch 2017

Giảm nguồn thu khác và cạnh tranh hàng ngoại, Safoco đặt kế hoạch 2017 xấp xỉ 2016

Được biết, năm 2016, công ty đạt doanh thu gần 900 tỷ đồng, tăng 19% so với 2015. Lợi nhuận đạt gần 30 tỷ, tăng 12%. Cổ tức 27%.

Theo Vietstock

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ