Đưa diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt 22,6m2 sàn/người vào năm 2016

Theo thống kê của Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), tính đến hết tháng 12/2015, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22m2 sàn/người. Như vậy, con số diện tích bình quân nhà ở của năm 2015 đã tăng lên 1,1m2 sàn/người so với năm 2014 và tăng tới 4,5m2 sàn/người so với thời điểm kết thúc năm 2010.

Đưa diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt 22,6m2 sàn/người vào năm 2016

Ảnh minh họa

Năm 2016, Bộ Xây dựng đặt ra mục tiêu đưa diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,6m2 sàn/người. Con số này tăng 0,6m2 sàn/người so với năm 2015.

Chương trình tại khu vực đô thị vẫn là điểm sáng trong suốt thời gian qua. Riêng năm 2015, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 13 cho với quy mô 6.164 căn hộ, 20 xã hội cho công nhân tương đương 8.273 căn hộ.

Tính đến nay, đã có 51 ở xã hội cho người thu nhập thấp (quy mô khoảng 25.850 căn hộ), 84 dự án nhà ở xã hội cho công nhân (quy mô khoảng 28.550 căn hộ) hoàn thành đầu tư xây dựng, 108 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (quy mô khoảng 61.290 căn hộ), 63 dự án nhà ở xã hội cho (quy mô khoảng 69.300 căn hộ) đang tiếp tục triển khai.

Kết thúc năm 2015 cũng có 85/95 dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên được bàn giao đưa vào sử dụng, giải quyết chỗ ở cho khoảng 220.000 sinh viên. Số lượng học sinh, sinh viên đã được bố trí vào ở đạt tỷ lệ bình quân khoảng 80%. Hiện vẫn còn 10 dự án đang trong giai đoạn xong phần thô.

Theo DĐDN

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ