Đế chế ngân hàng – mía đường dưới thời Đặng Văn Thành

Sacombank nay đã không còn sức ảnh hưởng như xưa trong khi lại đang trở thành một trong những đa ngành hùng hậu nhất khu vực phía Nam nói riêng và nói chung.

Sau một thời gian ‘ở ẩn’ giới tài chính, nay ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành lại ngỏ ý định quay trở lại với ngân hàng. Bên cạnh đó ông còn muốn đưa đứa con Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) lên Singapore trong vòng 5 năm tới. Dường như ngọn lửa doanh nhân trong ông vẫn còn đang cháy bỏng.

Đế chế ngân hàng - mía đường dưới thời Đặng Văn Thành Đế chế ngân hàng - mía đường dưới thời Đặng Văn Thành Đế chế ngân hàng - mía đường dưới thời Đặng Văn Thành Đế chế ngân hàng - mía đường dưới thời Đặng Văn Thành Đế chế ngân hàng - mía đường dưới thời Đặng Văn Thành Đế chế ngân hàng - mía đường dưới thời Đặng Văn Thành Đế chế ngân hàng - mía đường dưới thời Đặng Văn Thành

Theo vietnambiz

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ