Dai-ichi Life Việt Nam và SHB ký kết hợp tác chiến lược 15 năm

Ngày 5/10, tại Hà Nội, Công ty Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) và – Hà Nội (SHB) đã dài hạn 15 năm.

Dai-ichi Life Việt Nam và SHB ký kết hợp tác chiến lược 15 năm

Với thỏa thuận hợp tác này, là đối tác độc quyền phân phối tất cả các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và các quyền lợi bổ trợ ưu việt theo lựa chọn của khách hàng SHB trong thời hạn 15 năm.

Theo đó, tất cả các khách hàng của SHB sẽ được giới thiệu và tiếp cận những giải pháp trọn gói cả về ngân hàng và bảo hiểm thông qua hệ thống mạng lưới rộng khắp của SHB trên toàn quốc và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam. Khách hàng còn được trải nghiệm các lợi ích vượt trội từ nền tảng tài chính vững mạnh của SHB và những giá trị thiết thực từ các sản phẩm bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam với sự hài lòng cao nhất thông qua dịch vụ một cửa (one stop) thuận tiện.

Thông qua hợp tác chiến lược này, các khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam cũng sẽ được giới thiệu và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đồng bộ, tiện ích với chi phí hợp lý, cao của SHB.

N.Lan

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ