Công ty tài chính không được thu nợ đối tượng nào?

Công ty tài chính phải thu hồi nợ đúng quy định, đặc biệt không được đòi người không có nghĩa vụ trả nợ. Nội dung này đưa ra khi thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng nhiều liên tục gọi điện quấy rối, đòi nợ những người thân, quen có liên quan đến khách hàng vay tiền của họ, hoặc thậm chí không liên quan gì đến khách hàng vay.

Tiếp theo văn bản số 1366/TTGSNH4 ngày 3/5/2018 của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 07/CT-NHNN và văn bản số 3436/NHNN-TTGSNH ngày 15/5/2018 của NHNN về việc , cho vay phục vụ đời sống, ngày 18/9/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 7022/NHNN-TTGSNH yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung nhằm chấn chỉnh tình hình hoạt động của công ty tài chính, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Không được đòi tiền người không có nghĩa vụ trả nợ

Trong văn bản lần này, NHNN yêu cầu các công ty tài chính, chi nhánh công ty tài chính, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ công ty tài chính trên địa bàn chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy định nội bộ, chỉ đạo của trụ sở chính của công ty tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống, phát hành thẻ tín dụng;

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc tuân thủ quy định nội bộ và quy định của pháp luật về tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống ở các đơn vị kinh doanh trong mạnh lưới hoạt động của công ty tài chính trên địa bàn;

Phát hiện các bất cập, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật (nếu có) trong hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống để có biện pháp ngăn chặn, xử lý toàn diện;

Tăng cường công tác tuyên truyền nội bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn khách hàng, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và quy định nội bộ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp nhằm ngăn chặn các vi phạm có thể xảy ra;

Thực hiện nghiêm các quy định về đôn đốc, thu hồi nợ theo đúng quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính; đặc biệt là những quy định về đòi nợ theo quy định của pháp luật; không thực hiện đòi người không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty .

Đối với văn phòng đại diện, điểm giới thiệu sản phẩm của công ty tài chính trên địa bàn: Không thực hiện đòi nợ cho công ty tài chính tiêu dùng; chỉ thực hiện các hoạt động quảng bá, tìm kiếm và quản lý khách hàng cho công ty tài chính theo sự chấp thuận của NHNN và quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ban hành quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

Tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty tài chính về tiếp xúc khách hàng; giới thiệu, tư vấn sản phẩm, dịch vụ; quản lý, sử dụng thông tin khách hàng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng; Kịp thời báo cáo, kiến nghị trụ sở chính của công ty tài chính và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trong việc xử lý những vi phạm trong hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời;

Văn bản của NHNN cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật đối với hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống, thu hồi nợ của các công ty tài chính, chi nhánh công ty tài chính, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính trên địa bàn;

Xem xét xử lý theo thẩm quyền , kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời và nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm các công ty tài chính, chi nhánh công ty tài chính, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính trên địa bàn tuân thủ quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-NHNN;

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời thông báo, cảnh báo các công ty tài chính trên địa bàn có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tối đa rủi ro, hành vi vi phạm có thể xảy ra, bảo đảm quyền lợi của khách hàng và lợi ích của công ty tài chính, đảm bảo an ninh tiền tệ.

Văn bản số 7022 được ban hành khi thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng nhiều công ty tài chính liên tục gọi điện quấy rối, đòi nợ những người thân, quen có liên quan đến khách hàng vay tiền của họ, hoặc thậm chí không liên quan gì đến khách hàng vay.

Tình cảnh bị làm phiền do đòi nợ nhầm này đã có gần 100 trường hợp người tiêu dùng phản ánh về (Bộ Công Thương) cách đây vài tháng.

Theo Nhật Minh
Dân Việt

Related Articles

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ