CII : Tăng vốn Công ty Khu Bắc Thủ Thiêm lên 950 tỷ đồng, chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 6,5%

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (HOSE: CII) vừa công bố thông tin về một số nội dung trong cuộc họp mới đây.

Theo đó, CII sẽ chốt quyền vào ngày 27/12/2016 để trả cổ tức đợt 2 năm 2016 với tỷ lệ 6,5% (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng). Ngày thực hiện dự kiến là 20/01/2017.

Ngoài ra, HĐQT CII cũng thông qua việc chấp thuận tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm từ 340 tỷ đồng lên 950 tỷ đồng.

Được biết, Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm được CII thành lập ngày 24/12/2015 để thực hiện dự án BT Xây dựng dự hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và Trục Bắc – Nam trong .

Một số nội dung khác cũng vừa mới thông qua ngày 13/12 như chấp thuận CII được hợp tác với nhà đầu tư (nếu có) để mở rộng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam trong Thủ Thiêm (hợp đồng BT Thủ Thiêm). CII lưu ý rằng việc mở rộng Thủ Thiêm cần được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền; chấp thuận cho CII được hợp tác với nhà đầu tư khác (nếu có) để khai thác quỹ đất nhận thêm từ phần mở rộng hợp đồng BT Thủ Thiêm. Hợp đồng BT Thủ Thiêm (cũ) vẫn do CII thực hiện 100%.

Mới đây nhất, HĐQT CII cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh tham vọng cho năm 2017 với mục tiêu tổng doanh thu 5.252 tỷ đồng, cao hơn 2.000 tỷ đồng so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 2017 dự kiến khoảng 1.287 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với mục tiêu 847 tỷ đồng đặt ra cho năm 2016.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu 837 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu từ hoạt động xây dựng, duy tu, xây lắp công ty và hoạt động cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị ngành nước là giảm mạnh nhất. Dù vậy, nhờ ghi nhận lợi nhuận từ thoái vốn tại công ty con 721 tỷ đồng, CII đạt 765 sau thuế, tương đương với hoàn thành 90% kế hoạch năm.

Theo NDH

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ