Cảng Sài Gòn hồi tố khoản lỗ đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng

Công ty Cổ phần vừa hồi tố lỗ hơn 1.100 tỷ đồng từ các cảng tại Cái Mép.

Công ty CP Cảng Sài Gòn vừa hồi tố lỗ hơn 1.100 tỷ đồng từ các cảng liên doanh tại Cái Mép vào ty tại thời điểm 31/12/2015.

Như vậy, vốn chủ sở hữu của Công ty CP Cảng Sài Gòn còn 1. đồng, thấp hơn 800 tỷ so với 2.163 tỷ đồng và giảm 1.000 tỷ so với ngày 31/10/2015 là thời điểm chính thức chuyển từ mô hình công ty TNHH sang công ty CP.

Giai đoạn 2006 – 2007, nhằm giảm tải cho các cảng tại khu vực TP.HCM, Cảng Sài Gòn đã góp vào 36% vốn Liên doanh SP-PSA, 39% vốn Liên doanh SSIT và 15% vốn Liên doanh CMIT. Tuy nhiên, ngay từ khi đi vào hoạt động, các liên doanh này luôn ở trong tình trạng “đói hàng”, lỗ lũy kế tới nay lên đến 6.300 tỷ đồng.

Theo Báo Giao thông
VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ