Các doanh nghiệp đang nợ hơn 8.000 tỷ đồng bảo hiểm xã hội

Khảo sát của Bản tin Việt Nam quý III/2015 cho biết, hiện các doanh nghiệp đang nợ đóng bỏ hiểm xã hội hơn 8.000 tỉ đồng, số người tham giam gia bắt buộc chỉ chiếm 22,2 % .

Các doanh nghiệp đang nợ hơn 8.000 tỷ đồng bảo hiểm xã hội

Ảnh minh họa.

Theo Bản tin này, hiện cả nước có 12,07 triệu người (BHXH), tăng 3,66% so với đầu năm 2015, chiếm 22,23% lực lượng lao động, số liệu này ở thời điểm đầu năm 2015 là 21,4%. Trong đó, số lao động là 11,8 triệu người, chiếm 98,2%.

Đến hết quý III/2015, tổng thu BHXH là 104.689 tỉ đồng. Trong đó, số thu là 104.052,2 tỉ đồng, đạt 76,5% kế hoạch cả năm; số thu BHXH tự nguyện là 636,8 tỉ đồng, đạt 71% kế hoạch.

Nợ đóng BHXH là 8.001 tỉ đồng, trong đó nợ dưới 1 tháng là 1.020 tỉ đồng nợ từ 1 đến dưới 6 tháng là 3.925 tỉ đồng, nợ từ 6 tháng trở lên là 3.056 tỉ đồng (chiếm 38,2% tổng số nợ).

Cơ quan BHXH Việt Nam đã giải giải quyết cho 115,75 nghìn lượt người hưởng BHXh hàng tháng; 455,2 nghìn lượt người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần, 4,89 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.
Theo Chinhphu.vn
VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ