Bóng đèn Rạng Đông lãi kỷ lục

Lợi nhuận Rạng Đông cao đột biến so với cùng kỳ do không còn chịu khoản lỗ bất thường như quý IV/2019.

Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2020. Trong đó, lãi sau thuế ba tháng cuối năm đạt hơn 128 tỷ, so với với kết quả lỗ gần 36 tỷ đồng cùng kỳ năm trước do biến cố cháy nhà máy.

Tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu do hoạt động kinh doanh, khi doanh thu tăng 20% so với năm 2019. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ do giá vốn tăng cao hơn doanh thu, nhưng được bù lại từ phần chi phí bán hàng giảm 19%.

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của Rạng Đông tăng hơn 15%, đạt 4.922 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt hơn 336 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2019 và là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này lên sàn chứng khoán.

Đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Rạng Đông đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu tăng phải thu ngắn hạn. Đối ứng bên nguồn vốn, phần gia tăng chủ yếu là nợ phải trả, trong đó tỷ trọng cao nhất là vay ngắn hạn.

Theo Vnexpress

Licogi 13 và nguy cơ “hụt hơi”

Kết thúc năm tài chính 2020, mặc dù tổng doanh thu vẫn tăng trưởng gần 120 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019 và đạt con số hơn 2.341,5 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Licogi 13 (mã chứng khoán LIG) lại giảm gần 25 tỷ đồng, chỉ đạt hơn 11 tỷ đồng.

Video