Kết quả tìm kiếm

Ông Trump đang xây dựng đế chế mới

Ông Trump dùng 100 ngày đầu tiên sau khi kết thúc nhiệm kỳ để củng cố quyền lực và đưa các nhân vật trung thành trong đảng Cộng hòa vào trung tâm vũ đài chính trị.