Sở VHTT Hà Nội đề nghị rà soát, thẩm định chương trình Nữ hoàng thương hiệu VN