Kết quả tìm kiếm

Covid-19 tấn công 'thành trì mệt mỏi' châu Á

Dù chống Covid-19 tốt hơn Mỹ và châu Âu, châu Á đang đối mặt làn sóng đại dịch thứ ba, một phần do người dân mỏi mệt sau cuộc chiến dài hơi.