Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 6 tháng đầu năm 2019

Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Ban Chỉ đạo) đã tổng hợp, báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019, kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.
Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 6 tháng đầu năm 2019. (Ảnh minh họa)

Về việc sắp xếp, cổ phần hóa trong 6 tháng đầu năm 2019, có 04 doanh nghiệp nhà nước và 2 đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa. Được biết, tổng giá trị doanh nghiệp là 680,9 tỷ đồng, giá trị vốn nhà nước là 615,3 tỷ đồng.

Theo phương án được phê duyệt, vốn điều lệ của 6 đơn vị này là 334,7 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 41,77% tổng vốn điều lệ, bán cho người lao động 8,47% tổng vốn điều lệ và bán cho các nhà đầu tư nước ngoài doanh nghiệp 49,75%.

Về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2019, Nhà nước đã thoái vốn tại 30 doanh nghiệp với giá trị sổ sách là 2.769,7 tỷ đồng, thu về 4.938,99 tỷ đồng (gấp 1,78 lần giá trị sổ sách.

Trong khi đó, về sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 41/41 phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty với 256 doanh nghiệp phải thực hiện sắp xếp.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần của 18 Bộ, ngành, địa phương.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 6 tháng đầu năm 2019 tại đây.

Theo VNF

Báo cáo Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - VBF giữa kỳ 2019

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho biết Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) là một mẫu hình đặc sắc và hiệu quả của quan hệ đối tác công - tư trong lĩnh vực hoạch định chính sách và thúc đẩy cải cách kinh tế ở Việt Nam.

Toàn văn Kết luận thanh tra Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. HCM.

Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 2 tháng đầu năm 2019

Trong 2 tháng đầu năm 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 2,58 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018. Đây cũng là mức tăng cao nhất của 2 tháng đầu năm trong vòng 3 năm trở lại đây cả về giá trị và tốc độ tăng.