150 tài khoản phái sinh được mở mới mỗi ngày, nhà đầu tư nước ngoài cũng không thể đứng ngoài

Chỉ tính riêng tháng 6, của đã bằng 1/3 tổng khối lượng giao dịch của khối này trong 6 tháng đầu năm.

150 tài khoản phái sinh được mở mới mỗi ngày, nhà đầu tư nước ngoài cũng không thể đứng ngoài

Thị trường chứng khoán phái sinh chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn tháng 5 và tháng 6 khi chỉ số tham chiếu VN30 Index có những biến động mạnh.  Trong tháng 5 và 6/2018 tăng mạnh đạt lần lượt 74.567 và 94.568 hợp đồng/phiên.

Theo báo cáo tổng hợp từ Hà Nội, trong quý II/2018, khối lượng giao dịch phái sinh đạt 4.187.579 hợp đồng, tương ứng theo quy mô danh nghĩa hơn 417.784 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý I/2018.  Khối lượng mở OI toàn thị trường duy trì ổn định trong suốt 6 tháng và đạt 11.812 hợp đồng tại ngày 29/6, tăng 46,24% so với cuối năm 2017.

150 tài khoản phái sinh được mở mới mỗi ngày, nhà đầu tư nước ngoài cũng không thể đứng ngoài

Tổng hợp GTGD & KLGD TTCKPS (Nguồn: HNX)

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh liên tục được mở, trung bình mỗi ngày có 150 tài khoản mới. Tính đến ngày 29/6/2018, đã có 35.275 tài khoản giao dịch phái sinh được mở, gấp 2 lần so với thời điểm cuối năm 2017 và bằng 1,72% tổng số tài khoản giao dịch của cả TTCK nói chung, trong đó, có 164 tài khoản của nhà và 126 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức. Số tài khoản có giao dịch là 5.917 tài khoản (chiếm khoảng 23,3% số tài khoản của TTCKPS).

150 tài khoản phái sinh được mở mới mỗi ngày, nhà đầu tư nước ngoài cũng không thể đứng ngoài

Sự tăng trưởng số lượng tài khoản trên TTCKPS (Nguồn: HNX)

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đặc biệt trong tháng 5 và tháng 6. Chỉ tính riêng tháng 6, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đã bằng 1/3 tổng khối lượng giao dịch của khối này trong 6 tháng đầu năm. Tổng khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 đạt 13.567 hợp đồng, chiếm 0,12% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tổ chức nước ngoài bắt đầu tham gia giao dịch từ tháng 4, trong 3 tháng qua đã giao dịch với khối lượng 2.209 hợp đồng.

Theo Nhịp sống kinh tế

Related Articles

VideoClip
CƠ HỘI ĐẦU TƯ